top of page
תמונה סופית.png

לירון זיסקינד מציג

פרויקט פלאפי בירד

עמוד זה מספר על הפרויקט הפלאפי בירד

פלאפי בירד.png

כשהלכתי ללמוד בתיכון עשיתי טעות כשהלכתי אחרי חבריי ללמוד חשמל
לכן חשבתי להכין פרוקיט בתנועה שמבוסס על חשמל
ובחרתי שהנושא שלו יהיה שילוב בין דור של פעם,(דור משחקי הקופסא) לבין הדור של היום.(דור הטכנולוגיה)

הטכניקה: גזירה והדבקה של קרטונים להכנת הקופסא, שימוש במעגל חשמלי

עם נגיעות של עיצוב ממוחשב (פיקסל ארט של עיצוב הדמות), עריכת ווידאו
הפרויקט מבוסס על משחק שלא הצלחתי לסיים שיצרתי בגיים מייקר

המכונה מגיעה עם תרשים המעגל החשמלי, ועם הקליפ
 

bottom of page